X Festiwal Monodramu MOTYF

Miejskie Centrum Kultury w Tychach, organizator X edycji Tyskiego Festiwalu Monodramu MOTYF, zaprasza do wzięcia udziału w przeglądzie konkursowym monodramów, który odbędzie się w dniach 14-18 marca 2018 r.

MoTyF 2018

REGULAMIN

XI Tyski Festiwal Monodramu "MoTyF 2018" odbędzie się w dniach 14-18 marca 2018 r. Organizatorem jest Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26; tel. 0/32-327-02-90, 0/32-227 – 26 – 22.

Celem Festiwalu jest pobudzanie aktywności twórczej aktorów niezawodowych; propagowanie monodramów szczególnie cennych dla dorobku teatru offowego; konfrontacja dorobku artystycznego niezależnych zespołów teatralnych oraz aktorów niezawodowych. Festiwal, z uwagi na formułę prezentacji konkursowych, panele dyskusyjne, warsztaty aktorskie prowadzone przez uznane autorytety w dziedzinie teatru oraz spektakle mistrzowskie, ma charakter edukacyjny.

Uczestnikami Festiwalu mogą być osoby powyżej 16 roku życia, uprawiające nieprofesjonalną działalność teatralną w placówkach oświatowych, kulturalnych i innych. Tematyka prezentowanych przedstawień jest dowolna.

Wykonawcy mogą zgłosić najwyżej jeden monodram. Prezentacja sceniczna utworu nie może przekroczyć 40 minut; czas przeznaczony na przygotowanie prezentacji (włącznie z ustawieniem świateł) nie może przekroczyć 20 minut.

Zgłoszenia (zawierające wypełnioną komputerowo i podpisaną kartę zgłoszenia oraz płytę DVD z nagraniem prezentacji) należy wysłać:

na adres organizatora, tj. Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 Tychy, Lub:
mailem (skan wypełnionej i podpisanej karty oraz link do prezentacji) na adres: dominika.porwit@mck.tychy.pl, w tytule wiadomości wpisując „MOTYF 2018” Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń to 5 lutego 2018 r. (w przypadku poczty tradycyjnej liczy się data stempla pocztowego). Nadesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Ewentualne koszty związane z opłatami wynikającymi z umów licencyjnych lub prawa autorskiego ponoszą wykonawcy zakwalifikowani do udziału w konkursie. Zgłaszający oświadczają, że dysponują prawami autorskimi do nadesłanych materiałów.

Organizator dokona bezpośredniego zawiadomienia wykonawcy o zakwalifikowaniu do udziału w Festiwalu - do dnia 20 lutego 2018r.

Kwalifikacji do udziału w Festiwalu dokona specjalnie w tym celu powołana komisja artystyczna ustanowiona przez dyrektora artystycznego festiwalu, składająca się z praktyków teatru: aktorów, reżyserów i instruktorów teatralnych.

Opłata akredytacyjna (płatna gotówką po przybyciu na miejsce Festiwalu lub przelewem ) wynosi:

dla aktora: 75 zł i zawiera: wstęp na wszystkie wydarzenia Festiwalu (spektakle mistrzowskie, profesjonalne warsztaty aktorskie, panel dyskusyjny, forum teatralne), kawiarenkę festiwalową, materiały promocyjne,

dla pozostałych uczestników (instruktor, obserwator, obsługa techniczna): 50 zł i zawiera: wstęp na wszystkie wydarzenia Festiwalu (z wyłączeniem warsztatów aktorskich), kawiarenkę festiwalową, materiały promocyjne. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów przejazdu.

W wypadku zadeklarowania pobytu na okres wszystkich dni Festiwalu, tj. 14 do 18 marca 2018 (4 noclegi) Organizatorzy pokrywają połowę ceny zakwaterowania w „Jaśminowym Domu” – Tychy, ul. Jaśminów 33. Osoby uczestniczące w Festiwalu mniejszą od ww. liczbę dni, koszt zakwaterowania pokrywają we własnym zakresie.

Oceny prezentacji festiwalowych dokona Jury pod przewodnictwem Wojciecha Pszoniaka, który w trakcie gali finałowej zaprezentuje monodram mistrzowski pt. „Belfer”.

Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

dobór repertuaru, scenariusz i konstrukcję dramaturgiczną przedstawienia

aktorskie środki wyrazu i zasadność ich stosowania

światło, dźwięk, scenografię, muzykę, reżyserię

spójność formalną przedstawienia

Podczas Festiwalu przyznana zostanie nagroda główna Grand Prix „Wielki Wóz Tespisa”. Łączna pula nagród pieniężnych wyniesie 6.000 zł brutto.

Przyznana zostanie również pozaregulaminowa Nagroda Uczestników Festiwalu „Mały Wóz Tespisa” w wysokości 1000 zł brutto.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 18 marca 2018 r. na scenie Teatru Małego w Tychach, ul. Hlonda 1, podczas Gali Finałowej Festiwalu.

Wymagana jest obecność uczestników w trakcie ogłoszenia wyników i rozdania nagród - w innym przypadku nagrody przechodzą na rzecz Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w mediach materiałów filmowych i fotograficznych nadesłanych oraz powstałych w czasie trwania Festiwalu. Organizator zachowuje prawa autorskie do dokumentacji, a uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku i dokumentacji w celach popularyzacji Festiwalu w prasie, Internecie, innych mediach.

Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

Organizator Festiwalu: Miejskie Centrum Kultury w Tychach Ul. Bohaterów Warszawy 26 43-100 Tychy Tel. 032 327 02 90, 032 227 26 22 www.motyf.mck.tychy.pl, www.kultura.tychy.pl, www.facebook.com/MCKTychy

Koordynatorka Festiwalu: Dominika Porwit-Wądołowska dominika.porwit@mck.tychy.pl Tel. 508 155 508

Dodaj artykuł do:
(dodano 16.01.18, autor: blackrose)
Logowanie
Po zalogowaniu będziesz mieć możliwośc dodawania swojej twórczości, newsów, recenzji, ogłoszeń, brać udział w konkursach, głosować, zbierać punkty... Zapraszamy!
REKLAMA
POLECAMY
SPOŁECZNOŚĆ ARTYSTYCZNIE ZAKRĘCONA
  
NEWSLETTER
Pomóż nam rozwijać IRKĘ i zaprenumeruj nieinwazyjny (wysyłany raz w miesiącu) i bezpłatny e-magazyn.
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter, zarejestruj się w IRCE i zaznacz opcję "Chcę otrzymywać newsletter" lub wyślij maila o temacie "NEWSLETTER" na adres: irka(at)irka.com.pl

UTWORY OSTATNIO DODANE
RECENZJE OSTATNIO DODANE
OGŁOSZENIA OSTATNIO DODANE
REKOMENDOWANE PREMIERY
1
Bruce Macdonald
2
Sebastian Lelio
3
Beata Dzianowicz
4
David Blair
5
Terry Gilliam
6
Sebastian Gutierrez
7
Albert Dupontel
8
Dany Boon
9
Christopher McQuarrie
10
Mandie Fletcher
1
Degórska Izabela
2
Izabela Degórska
3
Gleick James
4
O'Neill Robert
5
Scottoline Lisa
6
Grochola Katarzyna
7
Kasten Mona
8
Coben Harlan
9
Haner K.N.
10
Mindewicz-Puacz Tatiana
1
Beth Henley / reż. Jarosław Tumidajski
2
Gabriela Zapolska
3
Marta Abramowicz / reż. Daria Kopiec
4
Opera Krakowska w Krakowie
5
Rodion Szczedrin
6
Michaił Bułhakow
7
Jarosław Murawski
8
Dale Wasserman
9
Hanoch Levin
10
Nick Dear
REKLAMA
ZALINKUJ NAS
Wszelkie prawa zastrzeżone ©, irka.com.pl
grafika: irka.com.pl serwis wykonany przez Jassmedia