Ogólnopolska konferencja naukowa "Płeć w badaniach nad Zagładą"

Instytut Literaturoznawstwa (Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego) w Katowicach zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową "Płeć w badaniach nad Zagładą", która odbędzie w Katowicach 24-26 września 2020 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) (Katowice, ul. Bankowa 11a).

Na współczesne badania nad Zagładą coraz większy wpływ mają metodologię do tej pory niezwiązane bezpośrednio ze studiami nad Holokaustem. Niewątpliwie istotną, choć do tej pory pomijaną kwestią, jest płciowość zarówno ofiar, jak i sprawców oraz świadków Zagłady. Wydaje się, że trudno mówić dziś o Holokauście, nie uwzględniając takich kategorii jak: płeć, wiek, orientacja seksualna, czy pozycja społeczna. Wszystkie te czynniki wpływały na różnorodność doświadczeń ludzi dotkniętych eksterminacją. Uniwersalizacja Zagłady (poznania empirycznego) prowadzi do odbierania jednostkowości, niepowtarzalności i wyjątkowości doświadczenia. Celem organizatorów konferencji jest ukazanie zasadności badania różnych reprezentacji Zagłady z perspektywy gender studies i z uwzględnieniem kwestii seksualności, cielesności, kobiecości i męskości. Choć do połączenia dwóch interesujących nas perspektyw badawczych dochodzi relatywnie rzadko, to badacze – zarówno polscy, jak i zagraniczni, coraz częściej dostrzegają potrzebę włączenia refleksji dotyczącej płci w obręb holocaust studies. Jak zauważa Dorota Głowacka, „Problematyka płci stosunkowo późno pojawiała się jako kategoria badawcza w refleksji nad przedstawialnością Zagłady. […] Pamięć o Zagładzie zdominowało […] przekonanie, że problematyka płci nie powinna odgrywać roli w badaniach nad Zagładą”1. Proponowana przez nas konferencja ma stać się przyczynkiem dla poszerzenia refleksji genderowej w badaniach nad Zagładą. W dyskusji na temat kategorii płci ofiar Holokaustu ważny wydaje się także głos Yehudy Bauera: „Z przeprowadzonych do dzisiaj badań wynika, iż mało wątpliwości budzi fakt, że pod pewnymi względami los [Żydówek] oraz ich problemy były rzeczywiście inne od losu i problemu żydowskich mężczyzn. A jeśli wszelkie doświadczenie ludzkie ma charakter płciowy […], Zagłada nie może być wyjątkiem. Rzeczywiście wydaje się, że problemy, z jakimi mierzyli się kobiety jako kobiety i mężczyźni jako mężczyźni, mają szczególną siłę oddziaływania w tak ekstremalnej sytuacji jak Zagłada”2.

Proponowane zagadnienia badawcze:

kobiece i męskie doświadczanie Zagłady;
relacja matka - córka, ojciec – syn;
odmienne strategie przetrwania Żydów i Żydówek;
męski i kobiecy świadek - metody kształtowania relacji;
przemoc generalizacji - ofiary bez płci;
sprawcy i sprawczynie - literackie oraz kulturowe reprezentacje;
ciało żydowskie
wyparta cielesność, pominięta (homo)seksualność;
kobieca strategia pisarska jako kategoria kontyngentna;
problem „dyktatury rasy”;
kreacja postaci kobiecej i męskiej w literaturze (po)obozowej;
muzułmanin – muzułmanka?

Do udziału w konferencji zapraszamy literaturoznawców, kulturoznawców, filmoznawców, teatrologów, socjologów, historyków, judaistów, psychologów, przedstawicieli gender studies oraz wszystkich pozostałych badaczy zainteresowanych zaproponowana przez nas tematyką.

Zgłoszenia według załączonego na stronie internetowej wzoru (www.plecizaglada.wordpress.com/formularz-zgloszeniowy) prosimy nadsyłać na adres e-mail: plec.zaglada@wp.pl do 31 maja 2020 roku. O zakwalifikowaniu wystąpień poinformujemy uczestników pocztą elektroniczną do 15 czerwca 2020 roku. W przypadku dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie możliwość wyboru referatów.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (300 zł w przypadku doktorantów) i obejmuje pokrycie kosztów udziału w konferencji, materiałów konferencyjnych, serwisu kawowego, poczęstunku, dwóch obiadów oraz udziału w uroczystej kolacji (25 września), natomiast nie uwzględnia kosztów noclegu i dojazdu.

Przewidujemy druk wybranych artykułów w recenzowanym czasopiśmie naukowym z listy ministerialnej.

Organizatorzy:
dr hab. prof. UŚ Marta Tomczok
mgr Anita Jasińska
mgr Gaweł Janik

Strona internetowa: www.plecizaglada.wordpress.com

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://plecizaglada.files.wordpress.com/2020/03/formularz-zgc581oszeniowy-pc582ec487-w-badaniach-nad-zagc582adc485.doc

Dodaj artykuł do:
(dodano 03.05.20, autor: blackrose)
Logowanie
Po zalogowaniu będziesz mieć możliwośc dodawania swojej twórczości, newsów, recenzji, ogłoszeń, brać udział w konkursach, głosować, zbierać punkty... Zapraszamy!
REKLAMA
POLECAMY

NEWSLETTER

Pomóż nam rozwijać IRKĘ i zaprenumeruj nieinwazyjny (wysyłany raz w miesiącu) i bezpłatny e-magazyn.

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter, zarejestruj się w IRCE i zaznacz opcję "Chcę otrzymywać newsletter" lub wyślij maila o temacie "NEWSLETTER" na adres: irka(at)irka.com.pl

UTWORY OSTATNIO DODANE
RECENZJE OSTATNIO DODANE
OGŁOSZENIA OSTATNIO DODANE
REKOMENDOWANE PREMIERY
1
Yi'nan Diao
2
Ladj Ly
3
Warwick Thornton
4
Paweł Pawlikowski
5
Harvey Fierstein
6
Emir Kusturica
7
Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze
8
Stefan Ruzowitzky
9
Wojciech Kasperski
10
Jim Jarmusch
1
Revol Elisabeth
2
Knedler Magda
3
Rayner Nicola
4
Pilipiuk Andrzej
5
Cavanagh Steve
6
Moss Marcel
7
Elton John
8
Phillips Tom
9
Barry Jessica
10
David Hatcher Childress
1
reż. Mariusz Treliński
2
Beth Henley / reż. Jarosław Tumidajski
3
Gabriela Zapolska
4
Marta Abramowicz / reż. Daria Kopiec
5
Opera Krakowska w Krakowie
6
Rodion Szczedrin
7
Michaił Bułhakow
8
Jarosław Murawski
9
Dale Wasserman
10
Nick Dear
REKLAMA
ZALINKUJ NAS
Wszelkie prawa zastrzeżone ©, irka.com.pl
grafika: irka.com.pl serwis wykonany przez Jassmedia