Konferencja Filmowa EduAkcja Warszawy w FINA

5 grudnia o godz. 10:00 odbędzie się Konferencja Filmowa EduAkcja Warszawy w FINA.

Film to nie tylko sztuka, ale także narzędzie komunikacji. Zrozumienie przekazu dzieła audiowizualnego stało się jedną z podstawowych kompetencji kulturalnych i komunikacyjnych współczesnego człowieka. Edukacja filmowa to zatem nauka języka filmowego, służąca odczytaniu poszczególnych obrazów, rozpoznaniu w nich dzieł sztuki oraz krytycznemu odbiorowi przekazów audiowizualnych. Zapewnia także wiedzę potrzebną do samodzielnego tworzenia filmów.

Konferencja jest wydarzeniem środowiskowym, gromadzącym  nauczycieli, animatorów i edukatorów z domów kultury, DKF-ów, stowarzyszeń, fundacji, kin, placówek oświatowych, szkół, uczelni wyższych, przedsiębiorstw oraz grup nieformalnych, a także osoby zajmujące się edukacją filmową w kinach,  urzędników oraz rodziców, opiekunów i młodzież.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest edukacja filmowa przez praktykę i doświadczenie. W programie znajdą się wykłady, prezentacje i warsztaty. Uczestnicy będą mieli szansę zapoznać się z ogólnopolskimi i ogólnoświatowymi  trendami dotyczącymi edukacji filmowej, a także wziąć udział w jednym z sześciu warsztatów praktycznych, prowadzonych przez najaktywniejsze warszawskie instytucje działające w polu edukacji filmowej.

Organizatorzy Konferencji: Warszawski Program Edukacji Kulturalnej,  Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy
Partnerzy: Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny, PROM Kultury Saska Kępa, Instytut Adama Mickiewicza

PROGRAM KONFERENCJI:

9.30–10.00 Rejestracja uczestników

10.00–10.30 Otwarcie konferencji: przywitanie gości, przedstawienie programu konferencji.

10.30–11.30  EDUKACJA FILMOWA NA ŚWIECIE: IRLANDIA. Bernard McCloskey (Northern Ireland Screen)

Podczas wykładu otwarcia Bernard McCloskey opowie o tym, w jaki sposób przez ostatnie 15 lat agencja Northern Ireland Screen  wdrażała dwie strategie: włączania edukacji filmowej do podstawy programowej w irlandzkich szkołach oraz wspierania rozwoju branży filmowej i telewizyjnej w Irlandii Północnej. Proces ten stanie się dla niego przyczynkiem do nowego spojrzenia na przebieg procesu pokojowego w Irlandii Północnej.
Wykorzystanie i interpretacja obrazu filmowego są w Irlandii Północnej elementem programu nauczania na każdym etapie edukacji, a uczniowie zachęcani są do rozwijania kompetencji filmowych, kreatywności i umiejętności narracyjnych. To założenie edukacyjne realizowane jest od 2004 roku przez Northern Ireland Screen  przy wsparciu resortów rządowych, w tym Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki. Programy edukacyjne agencji zyskały pozytywną ocenę i obecnie finansowane są przez Ministerstwo ds. Społeczności i Samorządów Lokalnych.

11.30-11.45 Przerwa

11.45–12.30 EDUKACJA FILMOWA W POLSCE. Wykład: Anna Równy (Uniwersytet Gdański)

Przedstawienie wyników badania kompetencji filmowych dzieci i młodzieży pt. „Alfabetyzm filmowy” przeprowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej.- Omówienie opracowanego przez grupę ekspertów katalogu kompetencji audiowizualnych –dokumentu określającego umiejętności teoretyczne i praktyczne związane z edukacją filmową w XXI wieku. Omówienie trendów i dobrych praktyk z zakresu edukacji filmowej uczniów i nauczycieli w naszym kraju.

12.30–13.30 EDUKACJA FILMOWA W WARSZAWIE:
PREZENTACJE 7 INSTYTUCJI / INICJATYW
- Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
- Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
- Centrum Edukacji Obywatelskiej
- Fundacja Cinemania
- Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
- Dziki Bez/ Millenium Docs Against Gravity/ Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy
- Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

13.30–14.15 Przerwa lunchowa

14.15–15.45 CZĘŚĆ WARSZTATOWA

WARSZTAT I: RAZ, DWA, TRZY! FILMOTEKA SZKOLNA PATRZY!
O czym pamiętać pracując z filmem w szkole? Gdzie szukać inspiracji?  Jak rozbudzać umiejętność świadomego patrzenia na przekazy audiowizualne? Program Filmoteka Szkolna oferuje bezpłatne narzędzia do prowadzenia edukacji filmowej na każdym etapie nauczania: polskie filmy fabularne, dokumentalne i animowane, scenariusze lekcji, opracowania filmoznawcze i materiały kontekstowe. Podczas warsztatów pokażemy, jak z nich korzystać, zaprezentujemy i omówimy praktyczne ćwiczenia, które uczestnicy będą mogli wykorzystać w swojej pracy. Porozmawiamy o tym, w jaki sposób wrażliwość estetyczna otwiera nas na różnorodność i wyrywa z codzienności.  Prowadzące: Marta Bartoszuk, Katarzyna Sosnowska, Agata Sotomska. Program „Raz, dwa, trzy! Filmoteka patrzy!”
Organizator:  Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny.

WARSZTAT II: JAK WŁĄCZYĆ FILMY DOKUMENTALNE DLA DZIECI DO SWOICH DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH?
Zapraszamy na warsztaty, podczas których będziemy rozmawiać o filmie dokumentalnym dla dzieci. Ogromne tempo zmian we współczesnym sposobie komunikowania się powoduje, że dyskusja o palących problemach dzieci i nastolatków musi odbywać się także przy użyciu narzędzi audiowizualnych. Dlatego warto sięgnąć po formę, jaką są filmy dokumentalne. Podczas warsztatów obejrzymy filmy z Akademii Dokumentalnej (Millennium Docs Against Gravity), a także porozmawiamy o tym, jak je wykorzystać w swoich działaniach edukacyjnych. Drugą część warsztatów poświęcimy na ćwiczenia praktyczne – wykonywanie różnych zadań dokumentalnych. Chcemy przekazać uczestnikom, jak w prosty sposób można włączyć robienie krótkich form dokumentalnych w działania edukacyjne oraz jak szukać pomysłów na filmy dokumentalne w swoim najbliższym otoczeniu (do czego zachęca Centrum Kultury Filmowej im. Wajdy w swoim nowym programie Skok w dok. Laboratorium pomysłów dokumentalnych).
Prowadzące: Diana Gaik i Katarzyna Lesisz

WARSZTAT III:  SHORTCUT – MAŁE HISTORIE, WIELKIE SPRAWY
Skąd brać czas na edukację filmową w szkole? Jak łączyć rozmowę o filmach z realizowaniem programu? Jak opowiadać o jego formie, walorach estetycznych? Gdzie szukać darmowych archiwów filmowych? Na warsztacie przygotowanym przez zajmujące się od 10 lat edukacją filmową Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprezentujemy najnowsze narzędzie edukacji filmowej – platformę z europejskimi filmami krótkometrażowymi shortcut.ceo.org.pl.  W trakcie spotkania uczestnicy i uczestniczki poznają metodę pracy z filmami krótkometrażowymi, a także przykładowe propozycje filmowe i metodologiczne do wykorzystania w szkole
Prowadząca: Karolina Giedrys-Majkut (Program „Shortcut” prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej)

WARSZTAT IV: FESTIWAL FILMOWY JAKO PRZEDSIĘWZIĘCIE EDUKACYJNE. MŁODZI JAKO ODBIORCY CZY WSPÓŁORGANIZATORZY?
Festiwal filmowy jest miejscem wyjątkowej edukacji filmowej i medialnej. Stwarza przestrzeń do rozwijania pasji, do poznawania różnorodnego kina, do zanurzenia się w materię filmową. Jak skutecznie „wykorzystać” festiwal? A może lepiej zrobić swój?
Podczas warsztatu przedstawimy dobre praktyki, które sprawiły, że młodzi widzowie chętnie angażowali się w budowanie festiwalu i czuli się za niego odpowiedzialni.
Warsztaty dla tych, którzy:
- szukają inspiracji pozaszkolnych,
- chcą zorganizować festiwal lub klub filmowy,
- chcą zobaczyć młodych w działaniu.
Prowadzące: Agnieszka Drzewiecka-Protić, Anna Stadnik-Wójtowicz (Fundacja Cinemania- założycielki festiwalu „Kino w Trampkach”)

WARSZTAT V: JAK MÓWIĆ O FILMIE W KULTURZE NOWYCH MEDIÓW
Warsztat skierowany jest do nauczycieli pracujących z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z obecnymi trendami w metodyce edukacji filmowej, którą kształtuje nie tylko obowiązująca podstawa programowa MEN, ale także nowe tendencje w metodyce nauczania i zainteresowania kulturowe dzieci i młodzieży (seriale, działalność fanowska – fanfiki, fanvidy, crackvidy). Uczestnicy, pracując z filmami z projektu NHEF, które łączą spojrzenie na tradycyjną edukację filmową z kulturą nowych mediów, poznają także nowatorskie metody i narzędzia  pracy z uczniami Prezentowane podczas warsztatu dobre praktyki wspierają rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny dzieci i młodzieży, a także przyczyniają się do pobudzania kreatywności, abstrakcyjnego myślenia i rozwijania twórczości własnej.
Prowadząca: Anna Równy (Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej)

WARSZTAT VI. POLSKA LAB. JAK EDUKACJA FILMOWA MOŻE WSPIERAĆ KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBYWATELSKICH I ZMIANĘ SPOŁECZNĄ?
Edukacja filmowa kojarzy się przede wszystkim z rozwijaniem kompetencji estetycznych, wrażliwości, inteligencji społecznej i emocjonalnej. Na przykładzie zrealizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” projektu Polska Lab w Przemyślu z młodzieżą reprezentującą mniejszość ukraińską, zastanowimy się, w jaki sposób wykorzystywać film w rozwijaniu postaw obywatelskich, społecznego aktywizmu oraz we wzmacnianiu głosu młodych obywateli, szczególnie tych reprezentujących różnorodne mniejszości. Przeanalizujemy metodologię, która została wykorzystana w Przemyślu. Zastanowimy się, jak  stosować ją w różnych warunkach społecznych. Jak uniknąć sytuacji problematycznych i konfliktowych nieodzownie związanych z delikatnymi kwestiami społeczno-kulturowymi? Opracujemy również sposoby wykorzystania zrealizowanych w Przemyślu filmów w edukacji obywatelskiej. Zastanowimy się, czy działania edukacyjno-filmowe mogą zmieniać społeczną rzeczywistość.
Prowadząca: Karolina Śmigiel (Program „Polska Lab” prowadzony jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”)

15.45–16.00 podsumowanie prac warsztatowych w grupach.

BIOGRAMY PROWADZĄCYCH:
Bernard McCloskey jest dyrektorem ds. edukacji w Northern Ireland Screen, rządowej agencji  rozwoju filmu. Jest autorem strategii zatytułowanej A Wider Literacy („Rozwój  Alfabetyzmu”), mającej na celu wprowadzenie do szkół edukacji filmowej i audiowizualnej. Współpracuje z trzema irlandzkimi Centrami Kreatywnego Nauczania, które kształcą nauczycieli i młodzież w dziedzinie technologii cyfrowych. Jest też związany z Into Film, siecią skupiającą ponad tysiąc pozaszkolnych klubów filmowych na terenie Irlandii Północnej. Jest przewodniczącym komisji egzaminacyjnej z dziedziny filmu dla uczniów szkół średnich. Wcześniej był szefem objazdowego kina Cinemobile, a także pracował jako producent i reżyser filmów reklamowych. Pełnił też funkcję dyrektora kreatywnego w agencjach Saatchi & Saatchi oraz McCann Erickson.

Anna Równy – doktorantka w Katedrze Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej UG, metodyk edukacji filmowej, nauczyciel konsultant ds. edukacji humanistycznej, medialnej i filmowej w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, koordynatorka merytoryczna Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej, trenerka edukacji filmowej PISF (Filmoteka Szkolna);  liderka Filmoteki Szkolnej, autorka scenariuszy metodycznych i publikacji o tematyce filmoznawczej i nowomedialnej, współautorka podręcznika do języka polskiego dla szkół ponadgimnazjalnych pt. „Ponad słowami”. Współpracuje jako ekspert z festiwalami filmowymi dla dzieci i młodzieży, dystrybutorami filmowymi i twórcami, oraz z instytucjami i podmiotami odpowiadającymi za kształt edukacji filmowej w Polsce.

Marta Bartoszuk, Katarzyna Sosnowska, Agata Sotomska – reprezentantki zespołu edukacji filmowej FINA odpowiedzialnego za opracowanie i realizację cenionych ogólnopolskich programów dla różnych poziomów edukacji (od szkół podstawowych do uniwersytetów) m.in. Filmoteki Szkolnej, Akademii Polskiego Filmu czy Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Celem prowadzonych przez zespół działań jest nauka świadomego i krytycznego obcowania ze sztuką filmową, poszerzenie wiedzy na temat roli twórczości filmowej w życiu społecznym i artystycznym oraz zachęcenie do własnej aktywności twórczej.

Diana Gaik – zajmuje się tworzeniem projektów kulturalnych, edukacyjnych, społecznych od poziomu koncepcyjnego po produkcję i promocję. Jest absolwentką socjologii spec. ekspertyza społeczno-obyczajowa oraz dziennikarstwa spec. fotografia na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracowała mi.in z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych "ę", festiwalem Audiorvier, festiwalem Kino w Trampkach, Fundacją Kręgi Sztuki. Od wielu lat związana jest z festiwalem Millennium Docs Against Gravity, gdzie zajmuje się programem wydarzeń towarzyszących, a także jest koordynatorką międzypokoleniowej, edukacyjnej Akademii Dokumentalnej/Millennium Docs Against Gravity. Jest prezeską Stowarzyszenia Filmowego Dziki Bez, w ramach którego zajmuje się projektami interdyscyplinarnymi takimi jak: „Festiwal Myśli Abstrakcyjnej” poświęcony idei nauki przez całe życie, portalem literacko-podróżniczym „Książki na drogę”, tworzeniem filmów dokumentalnych dla dzieci oraz prowadzeniem warsztatów filmowych w ramach działań „Doki.pl”.

Katarzyna Lesisz – absolwentka reżyserii w Szkole Filmowej w Łodzi. Autorka krótkometrażowego filmu dokumentalnego „Tańczę dla ciebie” (2018), który zdobył nagrodę główną na festiwalu IDFA w ramach Kids & Docs Competition. Laureatka Nagrody Filmowej Małopolski na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, Grand Prix na festiwalu w Wenecji Ca' Foscari Short Film Festival za film „Saszka" (2018). Autorka krótkometrażowych filmów dokumentalnych „My Brother’s Life”, „A New Tomorrow” oraz filmu fabularnego „Taka nasza gra” pokazywanych na licznych festiwalach zagranicznych i krajowych.

Karolina Giedrys-Majkut – absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW oraz kulturoznawstwa SWPS, studentka ostatniego roku psychologii SWPS. Tłumaczka, koordynatorka projektów edukacji filmowej, fundraiserka, autorka programów edukacji filmowej, szkoleń dla nauczycieli oraz tekstów eksperckich z zakresu psychoedukacji poprzez film. Na co dzień koordynatorka programu „Shortcut – małe historie, wielkie sprawy” prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, dzięki wsparciu Programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa – MEDIA”. W przeszłości inicjatorka i główna koordynatorka projektu „Kinoterapia” prowadzonego przez Fundację Generator.

Agnieszka Drzewiecka-Protić – dyrektorka i pomysłodawczyni festiwalu Kino w Trampkach. Od 1998 roku działa w branży filmowej; głównie z zakresu produkcji wydarzeń (festiwal DocReview, Dwa Brzegi), dystrybucji filmowa (SPI International), produkcji filmowa (filmpolski.pl). Współpracowała z twórcami polskich filmów przy promocji. Od 2012 roku związana z kinem dla dzieci i młodzieży. Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie i Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Studiowała również produkcję na PWSiT w Łodzi.

Anna Stadnik-Wójtowicz – menedżerka projektów kulturalnych, członek zarządu Fundacji Cinemania, pomysłodawczyni festiwalu Kino w Trampkach, w latach 2012—2018 dyrektorka artystyczna Festiwalu. Pomysłodawczyni wydarzenia branżowego Warsaw FilmTalent Camp. Absolwentka Przedsiębiorczości i Innowacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Studiowała również Gender Studies na UW i scenariopisarstwo w Krakowskiej Szkole Scenariuszowej. Programerka, scenarzystka, tłumaczka filmów i adaptatorka. Od ponad 17 lat związana z rynkiem filmowym. Pracowała przy wdrażaniu programu MEDIA w Polsce, w dystrybucji kinowej (Syrena EG, Vivarto), w dziale koprodukcyjnym Telewizji Polskiej, przez 4 lata również była szefową działu programowego festiwalu Dwa Brzegi.

Karolina Śmigiel – producentka filmowa, menedżerka projektów kulturalnych, członkini zarządu UNI-SOLO Studio, gdzie wyprodukowała film dokumentalny „Wiosna Smoków” (reż. Jarosław Wszędybył), członkini i współzałożycielka Stowarzyszenia Filmowego Dziki Bez, współtwórczyni i koordynatorka Festiwalu Myśli Abstrakcyjnej oraz projektu Skok w dok. Laboratorium pomysłów dokumentalnych. Ekspertka i animatorka kultury, absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowych studiów dla menedżerów kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz filozofii w Collegium Civitas. Wykłada w Warszawskiej Szkole Filmowej na Wydziale Organizacji Produkcji Filmowej (Promocja i dystrybucja filmu). Od wielu lat zajmuje się edukacją filmową, produkcją wydarzeń filmowych. Jest dyrektorką artystyczną Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Kino w Trampkach. Jest koordynatorką programu edukacji medialnej w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę” (projekty: Polska Lab, Displaced in Media, Seniorzy w sieci). Przez kilka lat pracowała w Dziale Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty (jako koordynatorka projektów i zastępczyni dyrektora działu), gdzie współtworzyła m.in. program rozwoju projektów filmowych dla młodego odbiorcy skierowany do scenarzystów i producentów oraz Festiwal Kino Dzieci. Jako kuratorka stworzyła autorską kolekcję filmów polskich dla dzieci dla Filmoteki Narodowej — Instytutu Audiowizualnego. Współpracowała z POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich, Kinoteką i Kinem Muranów. Produkowała wystawę „Art&Science” na Festiwalu Przemiany 2018 w Centrum Nauki Kopernik.

Dodaj artykuł do:
(dodano 02.12.19, autor: blackrose)
Dział film
Tagi: Konferencja Filmowa EduAkcja Warszawy, FINA
KOMENTARZE:
Aby dodać komentarz musisz się zalogować
Logowanie
Po zalogowaniu będziesz mieć możliwośc dodawania swojej twórczości, newsów, recenzji, ogłoszeń, brać udział w konkursach, głosować, zbierać punkty... Zapraszamy!
REKLAMA
POLECAMY

NEWSLETTER

Pomóż nam rozwijać IRKĘ i zaprenumeruj nieinwazyjny (wysyłany raz w miesiącu) i bezpłatny e-magazyn.

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter, zarejestruj się w IRCE i zaznacz opcję "Chcę otrzymywać newsletter" lub wyślij maila o temacie "NEWSLETTER" na adres: irka(at)irka.com.pl

UTWORY OSTATNIO DODANE
RECENZJE OSTATNIO DODANE
OGŁOSZENIA OSTATNIO DODANE
REKOMENDOWANE PREMIERY
1
Fabijański Sebastian
2
Airbag
3
Ware Jessie
4
Marcin Wasilewski Trio
5
Miller Mac
6
Tęskno
7
Ala|Zastary
8
Czesław Śpiewa
9
Happysad
10
Norah Jones
1
Warwick Thornton
2
Paweł Pawlikowski
3
Harvey Fierstein
4
Emir Kusturica
5
Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze
6
Stefan Ruzowitzky
7
Wojciech Kasperski
8
Jim Jarmusch
9
Park Chan-wook
10
Mel Gibson
1
Montero Carla
2
Moriarty Liane
3
Musso Guillaume
4
Falcones Ildefonso
5
Pilipiuk Andrzej
6
Perkins Stephanie
7
Kordel Magdalena
8
Iggulden Conn
9
Herbert Frank
10
Uson Clara
1
reż. Mariusz Treliński
2
Beth Henley / reż. Jarosław Tumidajski
3
Gabriela Zapolska
4
Marta Abramowicz / reż. Daria Kopiec
5
Opera Krakowska w Krakowie
6
Rodion Szczedrin
7
Jarosław Murawski
8
Michaił Bułhakow
9
Dale Wasserman
10
Michaił Durnienkow
REKLAMA
ZALINKUJ NAS
Wszelkie prawa zastrzeżone ©, irka.com.pl
grafika: irka.com.pl serwis wykonany przez Jassmedia